کابل تبدیل USB به لایتنینگ میکیا مدل MC12 طول 1 متر

                      نوع کابل : USB

طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر

نوع رابط : لایتنینگ

    

قیمت: 162,250 تومان