کابل تبدیل USB به MicroUSB میکیا مدل MC12 طول 1 متر

                      نوع کابل : USB

طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر

نوع رابط : microUSB

    

قیمت: 138,050 تومان