کابل تبدیل USB به USB-C بیاند مدل BA-348 طول 1 متر

                      طول کابل : ۱۰۰ سانتی متر

نوع رابط : USB Type-C / USB

قابلیت‌ها : امکان انتقال اطلاعات

    

قیمت: 67,980 تومان