کابل تبدیل USB به USB-C میکیا مدل MC12 طول 1 متر

                      نوع کابل : USB

طول کابل : ۱۰۰ سانتی متر

نوع رابط : USB Type-C

    

قیمت: 140,360 تومان